loading

Service, teknisk support och reservdelar till truck och maskin är en stor och viktig del i vår verksamhet. Brubakkens erfarna och kompetenta servicetekniker är alla specialiserade på service, reparationer och underhåll av just maskiner i truckbranschen. De säkerställer att våra kunder ser Brubakken som den ledande och självklara servicepartnern inom truckbranschen i Sverige.

På våra verkstäder servar och reparerar vi dina maskiner och ute på vägarna har vi väl utrustade servicebussar med duktiga och erfarna tekniker. Vi arbetar med alla maskiner oavsett märke, erbjuder teknisk support och reservdelar, allt för ett tryggt maskinägande. Vad du än har för serviceärende, tveka inte att kontakta oss!


FÖREBYGGANDE SERVICEFULL SERVICE

Smörjning, justering och kontroll av underhållspunkter enligt anvisningar i maskinens instruktionsbok. Brandskyddskontroll och gaffeltest.
Gaffeltest skall göras minst en gång per år enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5. Testet består av olika delar, bl.a. förekomst av ytsprickor, vinkel och rakhet. En truck som ej är godkänd får inte användas innan bristerna är åtgärdade. Våra tekniker utför årliga gaffeltester och ser till att intervallerna hålls samt åtgärdar ev. brister.
Brandskyddskontroll utförs enligt SBF 127 för truckar, anläggnings-, industri- och underhållsmaskiner. Kontrollen skall göras minst en gång per år och Brubakkens ser till att intervallerna hålls samt åtgärdar ev. brister.

Smörjning, justering och kontroll av underhållspunkter enligt anvisningar i maskinens instruktionsbok samt olja, filter och resa.

FULLDRIFT

Smörjning, justering och kontroll av underhållspunkter enligt anvisningar i maskinens
instruktionsbok samt reparation efter behov vid normalt slitage inkl. delar, timmar och resa.