loading

Brubakken Total

I Brubakkens avtal Total får du ett fulldriftsavtal som inkluderar:

  • Maskinhyra minst 5 år med fulldriftsavtal
  • Service och underhåll
  • Reparationer (dock ej skador)
  • Flexibilitet gällande reduktion av maskinparken inom hyresperioden med upp till 20% utan extra kostnad
  • Kvartalsvis KPI-uppföljning för att bevaka kostnader
  • Rabatterade priser på timmar och delar
  • Rabatterade priser på korttidshyra

Avtalet gäller för Brubakkens produkter och tredje parts produkter och passar kunder med ett större och mer långsiktigt behov, 5+ maskiner. Brubakken Total är en bra lösning för långsiktigt maskinunderhåll utan kapitalbindning.